Дизайн

Стикер за джанта

Концептуалният мотоциклет се превръща в реалност: Стикерът на джантата завършва изключителната визия на Definition CE 04. Мотивът, размерът и разположението на стикера съответстват на показаните на концептуалното превозно средство стикери.

Номер на частите: 77315A3D179

Цени с вкл. ДДС

*

*Необвързващо ценово предложение от производителя Цените на местния дистрибутор може да се различават от посочените тук цени.

template_label

spinner