Сеп Мехлер

Понякога имате нужда от лактите си.
Наистина трябва да изпреваря сега. Но няма пролука – все пак ще опитам.

Сеп Мехлер

Други истории, които може да ви заинтересуват.
Подходящи мотоциклети.