Сеп Мехлер

Понякога имате нужда от лактите си.

Може би си мислите, че напускането на идеалната линия не е желателно. Но именно тук лежи успехът. Трябва да напуснете линията, по която карат всички, за да излезете отпред. Суровите плъзгания по коляно и лакът вървят заедно със завоите.    

Наистина трябва да изпреваря сега. Но няма пролука – все пак ще опитам. “

Сеп Мехлер

Други истории, които може да ви заинтересуват.

Подходящи мотоциклети.

spinner