Ако се установи удар в измереното текущо ниво в положение, различно от крайното положение на ветрозащитното стъкло, то се изтегля автоматично. Това предотвратява захващане на предмети и пръсти между стъклото и горната част на обтекателя. Когато стъклото е надолу, служи и като защита против кражба за навигационната система BMW, която се предлага като допълнителен аксесоар.
+ Прочети още

Дори още по-подробна информация за технологията

spinner