Този уебсайт се поддържа от БМВ България ЕООД със седалище в гр. София, на адрес бул. „Никола Вапцаров“ №55, П.К.:1407, EXPO 2000, кв. Лозенец, ЕИК: 205444025, вписана в Търговския регистър чрез Агенцията по вписванията. Данъчен номер: 205444025, регистрация по ДДС: BG 205444025.

 

Може да се свържете с нас и чрез имейл.

+ Прочети още
spinner