Често задавани въпроси за интелигентното обаждане при спешен случай.

1. Какво е състоянието на моята поверителност? Ще бъдат ли записвани данни като скорост и пътни точки?

В случай на активиране на ECALL системата ще предаде на телефонния център на BMW само данни, които са независими от скоростта и са необходими за незабавна помощ. Съответно превозното средство може да бъде локализирано само при активно спешно обаждане. В този случай не е възможно да се направи заключение за скоростта на каране.

2. Кои данни се предават на телефонния център на BMW в случай на активно спешно обаждане?

В случай на автоматично или ръчно активиране на спешното обаждане, кодиран запис на данни се предава на телефонния център на BMW, който съдържа например идентификационния номер на превозното средство, мобилния телефонен номер на предварително инсталираната SIM карта, времевия маркер на активирането, вида на спешното обаждане (ръчно или автоматично), текущото местоположение и посоката на движение.

3. Има ли допълнителни разходи за използване на интелигентното обаждане при спешен случай (например роуминг)?

Интелигентното обаждане при спешен случай е достъпно за неограничен период от време и може да се използва без допълнителни мобилни такси, напр. роуминг, в наличните европейски държави (вижте мрежовото покритие: bmw-motorrad.com/ecall или http://www.bmw-motorrad.com/com/de/technology_detail/safety/item_ecall.html).

4. В какви ситуации може да се използва интелигентното обаждане при спешен случай?

Интелигентното обаждане при спешен случай може да се използва във всякакви спешни ситуации. Например, ако станете свидетел на произшествие, ако се чувствате зле, ако има неизправност в превозното средство или ако имате нужда от други услуги.

5. Има ли ограничение за честотата на активиране на ECALL?

При спешни случаи няма ограничение за това колко често може да се активира спешно обаждане. Например, ако автоматичното спешно обаждане по време на дребно произшествие е прекъснато по време на отброяването, ръчното спешно обаждане може да бъде стартирано чрез бутона SOS (например, ако чак след време разберете за евентуални наранявания). 

 

6. Как се гарантира правилното засичане на произшествия?

Интелигентното обаждане при спешен случай има подробни сензорни системи и стабилни алгоритми за засичане на произшествия, които са направени възможно най-безопасно при различни тестове на превозни средства. Съответно може да се изключи, че общи ситуации по време на каране, например при дупка или препятствия без повреда в превозното средство, или при падане от стационарно положение, ще активират спешно обаждане. 

Предпоставките за автоматично активиране са:

·       Издатина при скорост > 10 km/h

·       Издатина след спиране от скорост > 10 km/h

·       Сблъсък с препятствие/превозно средство от определена тежест, независимо от личната скорост (например, ако мотоциклетът е ударен от друг водач, докато е паркиран)

7. Как се прави разграничението между дребно и сериозно произшествие?

С интелигентно обаждане при спешен случай мотоциклетът е снабден със система, която може надеждно да разграничи дребното и тежкото произшествие. По този начин системата например използва информация от сензорите за ускоряване и ъгъл на наклона.   

 

8. При какви условия може ръчно да се активира спешното обаждане?

За ръчно активиране на спешно обаждане е необходимо да се уверите, че превозното средство е стабилно и запалването е включено. Освен това препоръчваме да изключите двигателя и да махнете каската си, за да установите възможно най-доброто качество на гласовата комуникация с телефонния център на BMW.

 

9. В какви ситуации се активира спасителната верига?

В случай на автоматично активиране спасителната верига винаги се активира от съображения за сигурност, когато се направи спешно обаждане. Спешното обаждане може да бъде спряно само в случай на дребна издатина/удар чрез задържане на бутона SOS по време на кратко обратно броене (дисплей на инструменталното табло, придружен от акустичен сигнал). Веднага след като се установи контакт с телефонния център на BMW, служителят е длъжен да изпрати помощ поради автоматичното активиране.

 

В случай на ръчно активиране е необходимо да се говори със служителя в телефонния център. Ако кажете на служителя, че е необходима медицинска помощ, той ще активира спасителната верига. В зависимост от ситуацията спасителната верига може да бъде активирана от съображения за сигурност, ако не говорите или нямате възможност да говорите със служителя.

 

10. Какви са ограниченията на интелигентното обаждане при спешен случай?

Предпоставка за извършване на спешно обаждане е наличието на мобилна телефонна мрежа. Ако няма налична мрежа за мобилни телефони, не може да се установи връзка с телефонния център на BMW. Позицията за монтаж на модула за мобилен телефон в превозното средство е избрана главно за да гарантира функционалност, така че оперативната съвместимост на системата да се поддържа възможно най-дълго дори при тежки произшествия. Ако самата система е унищожена при тежко произшествие, не може да се активира спешно обаждане.

 

11. Как мога да спра осъществяването на спешно обаждане?

Ръчно активираните спешни обаждания и тези, активирани от дребни произшествия, могат да бъдат прекъснати чрез задържане на бутона SOS по време на обратно броене. В случая на ръчно активиране свързването се прекратява при продължаване на пътуването или чрез изключване на запалването. Обажданията, активирани при тежки произшествия, не могат да бъдат прекъснати. В тези случаи всяка секунда е важна и спасителната верига се активира възможно най-бързо.

 

12. Как мога да проверя дали системата работи?

По принцип не е необходимо да тествате системата. В случай на техническа неизправност на инструменталното табло ще се появи съобщение. Ако е необходимо, клиентът може и лично да тества системата. За да го направите, е достатъчно да натиснете за кратко бутона SOS, докато сте спрели. Започва обратното броене (акустичен сигнал и представяне на инструменталното табло), за да може да бъде отменено в рамките на кратък период от време, без да се установи връзка с телефонния център на BMW.  Ако непреднамерено се извърши спешно обаждане, важно е да поговорите със служителя от телефонния център, за да го уведомите, че това е тестване на системата.

 

13. Как се поддържа системата?

Системата работи без поддръжка. След първоначалното стартиране системата автоматично се актуализира на редовни интервали от време, когато има връзка с мобилен телефон/GPS и запалването е включено (например по време на каране).

 

14. Как мога да променя езика, използван от служителя на телефонния център?

Предимство на интелигентното обаждане при спешен случай е че квалифицираният служител от телефонния център на BMW ви говори на избрания от вас език. Особено важно е да се гарантира неограничено предаване на информация в извънредни ситуации. Фабрично зададеният език зависи от държавата. Тъй като желаният „език на ECALL“ се задава независимо от езиковите настройки на инструменталното табло, само упълномощен представител на BMW Motorrad може да посочи предпочитания език в превозното средство. Наличните езици са английски, испански, италиански, немски, полски, португалски, руски, турски, френски, холандски, чешки и шведски.

 

15. Как може SIM картата и свързаното интелигентно обаждане при спешен случай да се деактивира/активира повторно?

Ако не искате да използвате функцията за интелигентно обаждане при спешен случай (напр. в случай на закупуване на употребявано превозно средство), е възможно предварително инсталираната SIM карта на превозното средство и съответната функция за интелигентно обаждане при спешен случай да бъдат деактивирани от упълномощен представител на BMW Motorrad. Ако SIM картата е деактивирана, на инструменталното табло ще се появи съответната индикаторна лампа. „Повторното активиране“ на SIM картата може да се извърши и от упълномощен представител на BMW Motorrad.

 

Дори още по-подробна информация за технологията.

spinner