Технологичният напредък направи възможно и намаляването на обхвата на необходимата поддръжка във всеки интервал. От разговори с търговци и клиенти стана ясно, че клиентите невинаги се възползват от определеното годишно обслужване в допълнение към поддръжката на всеки 10 000 km и обслужването на всеки 20 000 km. Това може да има отрицателно въздействие върху технологичното състояние на превозните средства и означава, че мотоциклетите се обслужват само на всеки три години например. Тогава широката гама оперативни материали вече не е актуална.
За да се вземе предвид променящото се поведение на клиентите, както и технологичният напредък, BMW Motorrad разработи гъвкава концепция за обслужване, която отчита и периодите, когато машините не се използват. Това означава, че обхватът на поддръжката зависи повече от изминалото време, отколкото от пробега.
Дисплеят за интервала за обслужване е част от стратегията за динамична поддръжка. Независимо от пробега, за всички мотоциклети BMW е необходима една годишна среща за поддръжка. За тези, които пътуват много, има и компоненти, зависими от пробега, заедно със задължителната годишна среща. Това означава, че е необходима допълнителна поддръжка, когато пробегът надхвърля 10 000 километра годишно. Клиентът своевременно се информира, че е време за поддръжка на мотоциклета, чрез мултифункционалния дисплей.
+ Прочети още

Дори още по-подробна информация за технологията

spinner